Eustathius De an adv Ar., MPG, 18.689B

Home / Eustathius De an adv Ar., MPG, 18.689B

τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτου λόγου

Διὰ τὶ δὲ περὶ πολλοῦ ποιοῦνται δεικνύναι τὸν χριστὸν ἄψυχον ἀνειληφέναι σῶμα, γεώδεις πλάττοντες ἀπάτας; Ἱνα, εἰ δυνηθεῖεν ὑποφθεῖραι τινὰς, ταῦθ᾽οῦτως ἔχειν ὁρίζεσθα, τηνικαῦτα τὰς τῶν παθῶν ἀλλοιώσεις τῷ θείῳ περιάψαντες Πνεύματι, ῥᾳδίως ἀναπείσωσιν, αὐτούς, ὡς οὐκ ἔστι τὸ τρεπτὸν ἐκ τῆς ἀτρέπτοθ φύσεως γεννηθέν.